BUGÜN DE VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ,
MİLLETİN BİRLİĞİ
VE DEVLETİN EGEMENLİĞİ TEHLİKEDEDİR!


AMASYA GENELGESİ BUGÜN DE ÇÖZÜM YOLUNU GÖSTERİYOR:
'MİLLETİN AZİM VE KARARI'


Aziz Millet!
Büyük Türk Milleti!
Büyük Türk Milleti'nin ve Devletinin Geleceğinden, Egemenliğinden Endişe Duyanlar!
'İnsan, Millet, Vatan, Bayrak ve Devlet İçin Bana da Bir Görev Düşüyor' Diyen Sorumluluk Sahibi Kahramanlar!
105 Yıl Önce Kahraman Ecdadımızın Dünyaya İlan Ettiği
AMASYA GENELGESİ KURTULUŞ YOLUNU GÖSTERİYOR:
BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 'MİLLETİN AZİM VE KARARI'NDAN GEÇER!


105 yıl önceki Amasya Tamimi, zafer yazan bir kabul maddesi ile başlar ve bu kabulden sonra zafer müjdeleyen bir maddeyi dünyaya ilan eder:
“Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir!”
“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, 105 yıl önce İstiklâl Harbinin gerekçesini, amacını ve zafer kazanma yöntemini ilan eden Amasya Genelgesi, bugün de karşılaştığımız sorunların çözüm rehberidir.


-ALLAH KORUSUN!- YARIN, TÜRKİYE'Yİ BÖLÜP PARÇALAYACAK YENİ BİR MOĞOL İSTİLASI, SEVR PAÇAVRASI, BOP VEYA BİP'E KARŞI,
YENİ BİR AMASYA KARARLILIĞI, YENİ BİR MİLLÎ İTTİFAK, YENİ BİRLİK SÖZLEŞMESİ ŞARTTIR!


Bu sözleşme; 1940'lı yıllardan bu yana gelen iktidarların yanlış, okyanus ötesi icazetli ve kötü yönetiminin sonucu doğabilecek yeni bir Moğol istilası veya yeni bir Mondros mütarekesi ile Sevr paçavrasını hortlatmak isteyenlere karşı;
Veya bir ayrılıkçı, bölücü, parçalayıcı, gerici, ihtilalci, terörist, iç çatışma ihtimaline karşı;
Ya da kapitülasyoncu (sömürgen), icazetli, vasal, tavizkâr, esaret getirebilecek bir yönetim anlayışına karşı;
Türkiye’yi -kutuplaştırılıp - ayrıştırılan milleti-, millî devletin kuruluş kodlarına uygun olarak;
uzlaştırıp, birleştirip, kardeşleştirerek egemen kılan; 
Devleti 'insan hak ve hürriyetlerine dayalı hukuk devleti', hukukun üstünlüğünü tatbik eden devlet temelinde yeniden organize eden;
İlim, millî kültür, millî sanat, millî ekonomi, millî sanayi, ARGE ve millî yüksek teknoloji açısından güçlendiren;
Yetkin, yetişmiş, emanet ehli, güzel ahlaklı insana yatırım yapan;
Yeni bir barış, birlik, kardeşlik ve rehberlik sözleşmesidir!
Bu bir egemen millet, millî iktidar ve egemen millî devlet sözleşmesidir!
Yeni bir Kuvâ-yî Milliye sözleşmesi!
21. Asrı Türk asrı yapacak bir sözleşme!
Muhteşem Türkiye sözleşmesi!


TEMİZ SÖYLEM, TEMİZ İŞ VE EYLEM, TEMİZ TOPLUM, TEMİZ SİYASET, TEMİZ İKTİDAR, TEMİZ DEVLET VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN MİLLET SÖZLEŞMESİ


Yaşasın büyük Türk Milleti’ni ve devletini derleyip toparlayacak olan temiz siyasi partiler ittifakı!
Yaşasın bu ittifaklara rehberlik ve liderlik yapabilecek ehliyet ve liyakattaki Millet Partisi Kadroları!
Yaşasın Millet Partisi!
Yaşasın dünyada sözü dinlenir, itibarlı, güçlü, mutlu, zengin, barışsever, ileri, çağdaş, demokrat Muhteşem Türkiye!
Yaşasın Hür ve Egemen Büyük Türk Milleti!


Cuma NACAR
Genel Başkan