SAVAŞ HİÇ KİMSENİN HAYRINA DEĞİL


2. Dünya savaşındaki 60 milyon ölüyü hatırla! Yaralıları hatırla! Yıkımı hatırla! Sefaleti hatırla!


BU ÇAĞRIMIZ İNSAN OLAN HERKESE!


Bu çağrı vicdanı hür, irfanı hür, barışsever her insana!
Bu çağrı insan hak ve hürriyetleri savunucularına!
Bu çağrı ilim insanlarına, düşünürlere, siyasetçilere, din adamlarına, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist, Brahmanist, Taoist, dinli-dinsiz kadın-erkek her insana!


İKAZ ET, SARS, SALLA!


Makyavelistleri, poltikacıları, yöneticileri, iktidarları, BM’i ikaz et!
Gönlünle, ilminle, kaleminle, karikatürünle, sanatınla, siyasetinle, dilinle uyar ve sars!
Öyle sars ki narkozdan uyansınlar, akılları başlarına gelsin!
Öyle sars ki bu savaş dursun!
2. Dünya savaşındaki 60 milyon ölüyü hatırla! Yaralıları hatırla! Sefaleti hatırla!
Allah korusun, dünyayı terörize edebilecek hatta Kıyamet Savaşını tetikleyebilecek bu savaşın hiç kimseye ve hiçbir devlete faydası yok!
Filistin’de ve kutsal Kudüs’te, Hz. Ömer’den itibaren, Osmanlı Türk Cihan İmparatorluğu boyunca süren, barış dönemi, yeniden kurulabilir: Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler barış içinde yaşayabilirler.!


ÖYLE SARS Kİ!


Öyle sars ki para tröstleri de silah tröstleri de savaş tröstleri de din tröstleri de dursun!
Irk istismarı da Tanrı’yı istismar da dini istismar da din savaşları (!?) da son bulsun!
Tarafgirlik, Teokrasi, Firavunizm, Makyavelizm, Kapitalizm, Gözüdoymazlık ve Emperyalizm tarihe gömülsün!


İNSAN BARIŞ İÇİN VAR! DÜNYANIN BARIŞA İHTİYACI VAR!


İnsan olan insan sorunlarını diplomasiyle, konuşarak, müzakere ederek ve anlaşarak çözer!


YAŞASIN DÜNYA BARIŞI!


Büyük Türk Milleti!
Yeryüzünde barış kurucu misyonunu hatırla!


Yaşasın dünyada insan hak ve hürriyetlerinin, güzel ahlakın, zenginliğin, mutluluğun, adaletin, hukukun, emniyetin, huzurun, meşruiyetin, Rahmani siyasetin ve barışın teminatı Muhteşem Türkiye!


Yaşasın ‘Muhteşem Türkiye’ hedefindeki kahramanlar kadrosu Millet Partisi!


26 Ekim 2023


Cuma NACAR
Genel Başkan