’MUHTEŞEM TÜRKİYE’Yİ GERÇEKLEŞTİRECEK VE 21. ASRI TÜRK ASRI YAPACAĞIZ’

İktidar da Uydu Muhalefet de İflas Etmiştir

Millet Partisi’nin Dışında Türkiye’nin Sorunlarını Çözecek Parti Yoktur

 

DAVAMIZ TÜRK MİLLETİ’NİN VARLIK VE BEKÂ DAVASIDIR

Büyük Türk Milleti,

Bizim bir davamız var. Millet Partililerin bir davası var. Bizim davamız bir cümle ile şudur:

‘Davamız Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasıdır’

Millet Partisi, merhum Genel Başkanımız Bilge Lider Aykut Edibali’nin öncülüğünde 1967’li yıllarda Yeniden Millî Mücadele döneminden beri bu cümleyi haykırmıştır:

‘Davamız Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasıdır.’ demiştir.

Bunun için gayri milliliğe karşı milliliği savunmuştur. Milli ahlak, milli kültür, milli sanat, milli eğitim, milli ekonomi, milli dış politika, milli iktidar ve milli devlet demiştir. Bunları konuşmuş, bunları söylemiş, bunların ilim ve sanatını yapmıştır. Bu hedefler istikametinde ülkeyi ve devleti yönetecek bir kadro yetiştirmiştir. Kire, pasa, yalan, talana karışmamış, nefsini rezalete şişletmemiş bir kadro! Millet Partisi kadroları.TÜRK SİYASETİNİN KUTUP YILDIZI MİLLET PARTİSİ

 

Merhum Bilge Liderimiz Sayın Aykut Edibali, “Türk siyasetinin kutup yıldızı” idi. Millet Partisi Türk siyasetinin kutup yıldızıdır.

Çünkü Millet Partisi’nde politika değil, siyaset konuşulur.

Politika değil; siyaset! Laf ebeliği olmayan, aldatmaca, kandırmaca olmayan siyaset! İki yüzlülük, yalancılık, sahtekârlık, hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, komisyonculuk, anarşi, terör, bölücülük, darbecilik, hurafe, bidat, din istismarı, haram lokma olmayan siyaset!

Aynen ibadet gibi, karşılığı sadece Allah’tan beklenen siyaset! İbadetin kardeşi olan siyaset! İlmi siyaset! Hedefi, amacı; insana ve millete hizmet olan siyaset! Şeytani siyaset değil, rahmani siyaset!

 

MİLLET PARTİSİ SORUNLARI MİLLÎ İRADE İSTİKAMETİNDE GAZİ MECLİS’TEN ÇÖZECEKTİR

 

Millet Partisi, insanımızın, milletimizin ve devletimizin karşılaştığı bütün sorunları büyük Türk Milleti’nin beş bin yıllık muhteşem tarihi geçmişin acı - tatlı tecrübeleri ile yoğrulmuş millî iradesi istikametinde; bilimle, irfanla, ehliyetle, liyakatle, emanetle, maslahatla, istişare ile, ortak akılla Gazi Meclis’ten çözmek için siyaset sahnesindedir.

 

MİLLETİM UYAN VE BARIŞA LİDERLİK YAP

 

Millet Partisi’nin davası; hak ve millet davasıdır.

Millet Partisi, insanı ve milleti, milli uyanışa ve dirilişe çağıran;

bozulan yeryüzünü yeniden ıslah etmeye, nizam vermeye, düzen kurmaya çağıran;

yalnız ülkemizde değil, yer yüzünde zulme, adaletsizliğe, haksızlığa, zorbalığa, sömürüye, fukaralığa, soyguna, vurguna son vermeye çağıran;

her şeyin en iyisine layık vatandaşlarımızı ve insanlığı adalete, bolluğa, huzura, emniyete, zenginliğe ve barış medeniyetine çağıran;

büyük Türk Milleti’ni dünya barışına rehberlik etmeye, liderlik yapmaya çağıran partidir.

 

MİLLET PARTİSİ’NİN DIŞINDA BÜTÜN PARTİLER İFLAS ETMİŞTİR

 

Aziz İstanbullular,

Büyük Türk Milleti,

Millet Partisi, senin gören gözün, işiten kulağın, hakkı söyleyen dilin, doğru yol kılavuzun, seni yok etmek isteyen düşmanla, emperyalist güçlerle mücadele eden aklın ve elindir!

Millet Partisi’nin ‘Milletim Uyan’ diyen bu sesine sen de katıl! Millet Partisi’ne yardımcı ol, Millet Partisi’ni destekle!

Senin derdine Millet Partisi’nden başka çare yok!

Millet Partisi’nin dışında senin problemlerini çözecek parti yoktur. Niye yoktur? Şundan yoktur! “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz…”

Gelin gelmiş geçmiş iktidarlara ve partilere bir bakalım:

İşte 20 yıldır AKP iktidarı başımızda.

Ondan önceki iktidarlar rahmetli Özal, Demirel, Menderes ve İnönü.

Karşılaştırma için tek bir örnek vereceğim. Güney Kore örneği.

 

1970’Lİ YILLARDA GÜNEY KORE’DE DE TÜRKİYE’DE DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR 400 DOLARDI

 

Aziz İstanbullular,

Kore savaşları daha yenidir, 1950-1953. Savaş sonrası Kore ikiye ayrıldı. 1970’li yıllarda Güney Kore’de de Türkiye’de de kişi başına düşen milli gelir 400 dolardı. 50 yıl sonra bugün Türkiye’de kişi başı milli gelir 8.000 dolar. Güney Kore’de ise kişi başına düşen milli gelir 50 bin $. Bu ikisi arasındaki 42.000 dolarlık korkunç fark ne demek? Bu kişi başına yaklaşık 800 bin TL eder Saygıdeğer Arkadaşlar.

Güney Koreli bizden 800 bin TL daha zengin. Peki biz niye bir yılda Güney Koreliden 800 bin TL daha az kazanıyoruz?

Bu az kazanmanın kabahati birey olarak bizde olduğu gibi bizden daha fazla bizi yöneten iktidarlarda. 1970’li yıllardan beri ülkeyi yöneten iktidarlarda ve uydu muhalefette.

 

Aziz Vatandaşlarım,

Büyük Türk Milleti!

Bu tek bir Güney Kore örneği bile Türkiye’deki iktidarın da uydu muhalefetin de iflas ettiğinin ispatıdır.

Mevcut iktidar da uydu muhalefet de senin sorunlarını çözmez, ülkenin dertlerine derman olmaz!

Millet Partisi seni mevcut iktidara karşı da uydu muhalefete karşı da uyarıyor!

Millet Partisi’ne destek olmaya, rey vermeye çağırıyor.

 

BÜTÜN SORUNLARIN SEBEBİ YÖNETİM SORUNUDUR!

 

Saydığımız birkaç sorunda görüldüğü gibi bütün sorunların kaynağı yönetim acziyetidir. Yönetememe sorunudur. Yönetim sorunudur.

 

‘MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ’

 

Yedi Düvel’in hain işgal planını, Mondros Mütarekesini ve Sevr paçavrasını kahraman vatanseverlerin uyanıklığı bozdu. Kendi il ve ilçelerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdular.

Bu yerel Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Gazi Mustafa Kemal liderliğinde tek yumruk, tek ses oldular: “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Bu kararlılıkla büyük Türk Milleti, yurdun dört bir yanını düşman işgalinden temizledi.

 

İCAZETLİ POLİTİKAYA HAYIR, GAZİ MECLİS’TEN YÖNETİME EVET

 

Türk Milleti’ne idam fermanı olan Şark Meselesi’ni tanımadık!

Mondros Mütarekesini ve Sevr paçavrasını tanımadık. Hepsini terimizle, kanımızla ve canımızla yırtıp attık!

Bundan sonra da büyük Türk Milleti’nin hayrına olmayan hiçbir planı, projeyi nereden ve kimden gelirse gelsin tanımayacağız!

Ne Amerika ne Rusya ne Çin! Vesayet kabul etmiyoruz! Yabancı aklı istemiyoruz! Vasi istemiyoruz! İcazetli politikacı ve icazetli politika istemiyoruz, vesayet istemiyoruz; Gazi Meclis’ten büyük Türk Milleti’nin milli iradesiyle yönetilen egemen Türkiye istiyoruz!

Ortadoğu, İslam dünyası ve Türk dünyası üzerinde emperyal güçlerin operasyon yapmasına müsaade etmeyeceğiz!

Sömürüye de sömürgeciliğe de hayır!

Yaşasın ‘insan hak ve hürriyetlerine dayalı hukuk devletinin teminatı Muhteşem Türkiye!’

 

SEÇİMLERDE METAL YORGUNU İKTİDARA DA MUHALEFETE DE BİLETİNİ KES!

 

Aziz Vatandaşlarım,

Büyük Türk Milleti,

Karar senin, söz sende, yetki sende!

Vicdanının sesini dinle!

Yıllardır olduğu gibi bir beş yıl daha kaybetme!

Bir oy ver Millet Partisi’ne hedef Muhteşem Türkiye!

 

‘UZLAŞMANIN, ANLAŞMANIN, BİRLİĞİN, KARDEŞLİĞİN ADRESİ MİLLET PARTİSİ!’

 

Aziz Vatandaşlarım,

Millet Partisi birliğin, beraberliğin adresidir. İttifakın adresidir. Mutlu, güçlü, saygın, barışsever Türkiye’nin adresidir! Muhteşem Türkiye’nin adresidir! Ve bu hedefler peşinde koşan, bu hedefleri gerçekleştirecek engin gönül sahiplerinin adresidir!

 

’MUHTEŞEM TÜRKİYE’Yİ GERÇEKLEŞTİRECEK VE 21. ASRI TÜRK ASRI YAPACAĞIZ’

 

Millet Partisi, insanımız için, milletimizin birliği, Türkiye’nin egemenliği, devletimizin dirliği için var! Muhteşem tarihi geçmişimizin bütün doğrularını yaşatmak yanlışlarını ayıklamak için var! Türk kültür ve medeniyetini geleceğin medeniyet ufkunda bir güneş gibi parlatmak için var! 21 Asrı Türk Asrı yapmak için var! Muhteşem Türkiye için var!

Yaşasın Millet Partisi!

YAŞASIN BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!

Yaşasın, mutlu, güçlü, kadir, hurafelerden, bidatlardan, cehaletten arınmış, çağlara egemen Muhteşem Türkiye!

Haydi hep beraber, tutuşalım el ele hedef; ‘Muhteşem Türkiye’”

 

Cuma Nacar

Genel BaşkanBizim bir davamız var. Millet Partililerin bir davası var. Bizim davamız bir cümle ile şudur:

‘Davamız Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasıdır’