MİLLET PARTİSİ NE YAPACAK?


MİLLET PARTİSİ, TÜRKİYE’Yİ ‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ YAPACAKTIR!


MİLLET PARTİSİ, TÜRKİYE’Yİ İCAZETLİ POLİTİKA VE POLİTİKACILARLA DEĞİL,
TBMM’DEN ORTAK AKILLA YÖNETECEK VE ‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ YAPACAKTIR!


Bir aziz dost soruyor: Millet Partisi ne yapacak?
Kısaca cevap verirsek; “Millet Partisi Türkiye’yi ‘Muhteşem Türkiye’ yapacaktır.”


Uzunca bir cümle ile cevap verirsek;
Millet Partisi, bir düşünce, fikir ve büyük köklü değişim partisi olarak, insana layık olduğu yüce değeri verecek; milletimizi yeryüzünde adalet ve barış kurucu şanlı şerefli misyonla donatacak; Türkiye’yi dünyada hatırı sayılır, sözü dinlenir, önder, rehber, saygın ‘Muhteşem Türkiye’ yapacaktır!


İsterseniz biraz daha açalım:


MİLLET PARTİSİ, TÜRKİYE’Yİ ‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ YAPACAK PROGRAMA DA EHLİYETLİ, LİYAKATLİ, SAMİMİ, BİLGE KADROLARA DA SAHİP TEK PARTİDİR!


SİYASETİN KUTUP YILDIZI BİR PARTİ VE SİYASETİN KUTUP YILDIZI BİR KADRO


Bir dava ne kadar doğru, ne kadar üstün, ne kadar büyük, ne kadar yüce olursa olsun; o davayı göz bebeği gibi koruyup, geliştirip, yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracak çapta, kahraman dava insanları kadrosu yoksa, dava yerinden kımıldamaz.
Davayı yaşayacak ve insana ve millete mal edecek olan; davayı bilen, anlayan ve davaya inanan samimi, dürüst, çalışkan, ehliyetli, liyakatli, bilge, rehber, lider kadrolardır.
Bu kadrolar asla sağdan soldan toplama bir ekip olamaz!
Biz bir kadrodan bahsediyoruz!
Millet Partisi kadroları, 1967 yılından beri, Bilge Lider Sayın Aykut Edibali’nin rehberliğinde; mücadele içinde eğitimle, süzüle süzüle, saflaşa saflaşa, sınana sınana; önüne konulan engelleri ilim, feraset, metanet, azim ve sabırla aşa aşa bugüne gelmiş; insanı ve milleti seven, çelik iradeli, cesur yürekli, bilge, barışsever, fedakâr, cefakâr, Türk Milleti’ni ve devletini dünya milletleri arasında temsile yetkin, ehliyetli, liyakatli, şahsiyetli, çağdaş, kahraman dava insanları kadrosudur!
Türkiye siyasetinin ve dünya siyasetinin kutup yıldızı barışsever bir kadro; Millet Partisi kadroları!
Ülkemizin üzerindeki bütün kara bulutları dağıtacak; huzur, barış ve zenginlik getirecek; dünya barışına rehberlik edebilecek ehliyet, liyakat, dürüstlük ve bilgi birikimi ile Türkiye’yi yönetmeye hazır Millet Partisi kadroları!


MİLLET PARTİSİ TÜRKİYE’Yİ, TBMM’DEN, İLİMLE, EHLİYETLE, ADALETLE, ORTAK AKILLA YÖNETECEK; DÜNYADA SÖZÜ DİNLENİR, SAYGIN, GÜÇLÜ, MUKTEDİR, ‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ YAPACAKTIR!


Millet Partisi’nin davası, sınıf davası, etnisite davası, kavim davası değildir; Millet Partisi’nin davası, insan hak ve hürriyetleri davasıdır, insanın gerçekten hürriyetine kavuşması davasıdır.
Millet Partisi’nin davası, şan, şöhret, mal, makam, çıkar kavgası değildir, iktidar paylaşımı kavgası hiç değildir; davamız ‘Millet Davası’dır! Davamız; Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasıdır!
Millet Davası; yeryüzünde fitneyi, fesadı, zulmü durdurmak; bozulan nesli, DNA’ları ile oynanan tohumu, kültürü, toplumsal ahlâkı, ticari ahlakı ve siyasi ahlakı ıslah etmek; huzuru, emniyeti, barışı tesis etmek davasıdır!
‘Millet Davası’; insanımızın ‘insan hak ve hürriyetleri’ çapında özgür; milletimizin egemen; devletimizin Ankara’dan TBMM’den bilimle, ehliyetle, adaletle ve ortak akılla yönetilip bağımsız devlet olarak var olmasını sağlayacak, dünyada huzurun, mutluluğun, zenginliğin ve barışının teminatı olacak olan ‘Muhteşem Türkiye’yi gerçekleştirmek davasıdır!


EY İNSAN, EY MİLLET, BİZİ İŞİT, BİZİ DESTEKLE!
ÇÖZÜM SENSİN: ÇÖZÜM SENİN GÖNLÜNDE VE ELLERİNDE!


Ey milletim, bizi dinle, bizi işit ve bizi destekle, bize yardımcı ol!
Seni, içine düştüğün, adaletsiz, hukuksuz, haksız durumdan; işsizlik, fakirlik, enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk, ahlaksızlık, cehalet, zulüm bataklığından çıkaracak olan yine sensin! Senin kararın! Senin tercihin!
Aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, büyük Türk Milleti’nin Amasya’da, 22 Haziran 1919’da bütün dünyaya ilan ettiği gibi diyoruz:
“Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
Aziz Milletim,
Senin okyanus ötesi icazetli programlara, partilere, liderlere ihtiyacın yok!
Senin bütün sorunlarını, Millet Partisi, siyasetin kutup yıldızı kadroları ile çözer!
Millet Partisi kadroları, Türkiye’yi büyük Türk Milleti’nin beş bin yıllık tecrübi birikimi olan milli iradesi/ millî mefkuresi istikametinde, Ankara’dan TBMM’den; ilim, adalet, ehliyet, emanet ve ortak akılla uzlaştırarak, kaynaştırarak, birleştirerek, kardeşleştirerek, barış içinde yönetecek ve Muhteşem Türkiye yapacaktır.


TÜRKİYE’NİN BÜTÜN SORUNLARINI TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ KOLAYCA ÇÖZECEK BİR PROGRAM, BİR İNKILAP, BİR STRATEJİ: ‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ PROJESİ


Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin ve Millet Partisi’nin kurucu genel başkanı, Bilge Lider Sayın Aykut Edibali (1942 – 2022) ve kadrosu, Türkiye’nin sorunlarından kurtuluş reçetesi olarak, inkılap çapında altı büyük medeniyet hamlesini ‘Muhteşem Türkiye’ Projesi olarak şöyle şifrelendirmiştir:


“‘MUHTEŞEM TÜRKİYE’ PROJEMİZ


1. İnsan hak ve hürriyetlerine dayalı HUKUK DEVLETİ
2. Millî iradenin önündeki engellerin kalktığı DEMOKRASİ
3. Din düşmanlığı gibi din istismarının da bittiği LAİKLİK
4. Fakirlik ve çaresizliğin tarihe gömüldüğü, herkesin sosyal adalet şemsiyesine alındığı KERİM DEVLET
5. Bilim ve hikmetle donatılan, sorun üretmeyen, çözüm üreten BİLİM TOPLUMU ve BİLGE DEVLET
6. Büyüyen, gelişen, zengin, mutlu, muktedir ve insanlığın yeni barış medeniyeti, hurafelerden ve bidatlardan arınmış, ‘İSLAM RÖNESANSI’ hareketini yöneten, çağlara egemen MUHTEŞEM TÜRKİYE


‘Muhteşem Türkiye’ hedefine giden yolda Türkiye’nin çözülemeyecek problemi ve aşılamayacak engeli yoktur. Bunun için samimi, dürüst ve çalışkan insan kadrosuna sahip olmak yeterlidir.” (Aykut Edibali)


Gel Kardeşim Gel Millete/ Haydi Millet Partisi’ne
Gel Tutuşalım El Ele/ Hedef ‘Muhteşem Türkiye’
2.11.2023


Cuma NACAR
Genel Başkan